Nhật ký giao dịch ngày 09/12/2023

Ngày 09/12/2023 tiếp tục quan sát thị trường. Thực hiện phân tích theo yêu cầu trên nhóm Zalo chứng khoán mã Cổ phiếu NKG.

Thời gian gần đây, có nhiều thành viên hỏi về Cổ phiếu NKG nhưng không bao gồm thông tin cụ thể nào hoặc đưa ra bất kỳ một tiền đề nào để thực hiện phân tích. Coi như bắt đầu bằng con số 0!

Quá trình thực hiện phân tích bao gồm:

 1. Lên bố cục bài phân tích
 2. Phân tích – đánh giá cơ bản
 3. Phân tích đánh giá kỹ thuật
 4. Dự báo xu hướng và thiết lập giao dịch tham khảo.

Quá trình để đưa ra một bài phân tích bao gồm:

 1. Đưa bố cục bài phân tích vào công cụ soạn thảo
 2. Làm ảnh và đóng Watermark để tránh bị ăn trộm nội dung.
 3. Thêm ảnh vào bố cục phân tích.
 4. Thực hiện phân tích theo kiến thức cá nhân.
 5. Chỉnh sửa, soát lỗi.
 6. Xuất bản bài đăng lên HODL.VN
 7. Gửi thông tin bài xuất bản tới thành viên!

Kết quả bài Phân tích Cổ phiếu NKG năm 2024 với gần 10.000 ký tự, 2116 từ được xuất bản trên chuyên mục Phân tích!

Cuối ngày, quyết định phải lập chuyên mục Nhật ký vì lượng công việc đồ sộ và hay quên!

Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Nội dung phân tích