BID

Phân tích giá Cổ phiếu BID – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HSX) hôm nay. Xu hướng kỹ thuật mã chứng khoán BID – BIDV trong ngày.