CTG

Phân tích giá Cổ phiếu CTG – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HSX) hôm nay. Xu hướng kỹ thuật mã chứng khoán CTG – Vietinbank trong ngày.