FTS

Phân tích giá Cổ phiếu FTS – CTCP Chứng khoán FPT (HSX) hôm nay. Xu hướng kỹ thuật mã chứng khoán FTS trong ngày.