FRT

Phân tích giá Cổ phiếu FRT – CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HSX) hôm nay. Xu hướng kỹ thuật mã chứng khoán FRT trong ngày.