Học Đầu tư Chứng khoán từ kiến thức thực chiến

Tôi chia sẻ kiến thức gốc về thị trường Chứng khoán với hơn 8 năm kinh nghiệm giao dịch tới hơn 1000 học viên tham gia miễn phí. Đăng ký để tiếp thu những kiến thức, mà Tôi từng ƯỚC bản thân biết tới nó sớm hơn.
Phân tích kỹ thuật xu hướng giá cổ phiếu POW H2/2024 khi xuất hiện Giao điểm vàng các đường EMA và Mô hình Vai - Đầu - Vai ngược

Hiệu quả đầu tư

Hơn 1000 Traders

Nhận bài học, phân tích thị trường mỗi tuần giúp họ hiểu sâu về thị trường và có lợi nhuận bền vững.