Phân tích theo chuyên đề từ cơ bản tới chuyên sâu

10.000+ giờ học

Tự trở thành chuyên gia trên chính kiến thức đầu tư chuyên sâu của bản thân

Chứng khoán cơ bản

 • 69+ bài học miễn phí
 • Tìm hiểu các loại tài sản
 • Cách kiếm lợi nhuận
 • Các loại tài khoản giao dịch

Kỹ thuật thực chiến

 • 200+ bài học chuyên sâu
 • Xác định vùng mua – bán
 • Xác định mục tiêu giá
 • Sử dụng chỉ báo thực chiến

Price Action

 • 10+ mô hình đảo chiều
 • #6 mô hình bẫy giá
 • #7 mô hình tiếp diễn
 • Thời điểm áp dụng hiệu quả

Định giá chứng khoán

 • Đọc hiểu BCTC chuyên sâu
 • Phân tích rủi ro dòng tiền
 • Đánh giá sức khoẻ tài chính
 • Bộ lọc cổ phiếu từ định giá

Xây dựng danh mục

 • Quản trị vốn đầu tư
 • Phân bổ tỷ lệ vốn đầu tư
 • Chọn danh mục cổ phiếu
 • Duy trì và cập nhật danh mục

Đồng hành

Đầu tư cùng bạn

Bạn giàu có – chúng ta cùng giàu có! Bạn có lợi nhuận – HODL.VN sẽ trường tồn!


★★★★★

“Đầu tư cùng HODL.VN thật dễ dàng với chiến lược chọn danh mục luôn kèm quản trị vốn tuyệt vời cho từng cổ phiếu.”

Đánh giá 4.9/5 sao bởi 177 nhà đầu tư chuyên nghiệp tại TCBS

Tham gia

Giới hạn số lượng


Danh mục chứng khoán được chọn lọc – phân tích – phân bổ vốn kỹ để đảm bảo dòng cổ tức ổn định – tỷ lệ cao trước khi có lợi nhuận từ chênh lệch giá.