Looks like you don't have a membership yet!

Hỗ trợ Nhà đầu tư

Để xem danh sách đầy đủ Chờ mua chứng khoán, vui lòng đăng ký gói Premium để ủng hộ kinh phí hoạt động cho Website. Đăng ký tại đây.
Để xem danh sách đầy đủ Chờ mua chứng khoán, vui lòng đăng ký gói Premium để ủng hộ kinh phí hoạt động cho Website. Đăng ký tại đây.

FAQs

Cổ phiếu Chờ mua là gì?

Cổ phiếu Chờ mua là các cổ phiếu đã được phân tích – đánh giá mức độ rủi ro với các tiêu chí rõ ràng. Cổ phiếu chờ mua được phân tích, đảm bảo có chiến lược quản trị rủi ro, phân bổ vốn cụ thể:

 1. Cổ tức tiền mặt hoặc cổ phiếu chia đều
 2. Giá thấp hơn giá trị nội tải và được chiết khấu cao
 3. P/E và P/B dưới ngưỡng trung bình ngành và trung bình thị trường.
 4. Xu hướng ngành có tiềm năng phục hồi hoặc phát triển bền vững.
 5. Giá ổn định khi thị trường rơi vào trạng thái tiêu cực.
 6. Có xu hướng nắm giữ trung và dài hạn ít nhất 18 tháng.

Cổ phiếu ĐANG HODL là các cổ phiếu được mua theo kế hoạch phân tích được chuẩn bị trước từ 6 – 24 tháng. Danh sách này được cập nhật từ năm 2023không bao gồm các cổ phiếu đã nắm giữ từ năm 2018 như CLL, DVP, TCL…

Cổ phiếu THEO DÕI là các cổ phiếu Phân tích thêm ngoài danh mục. Giúp nhà đầu tư lọc ra các cổ phiếu đang được giao dịch thấp hơn giá trị nội tại rất sâu.

Bốn tiêu chí cơ bản được sử dụng để lọc các cổ phiếu theo dõi:

 1. Doanh thu và thu nhập tăng ổn định trong bốn quý hoặc bốn năm gần nhất
 2. Cổ tức tiền mặt hoặc cổ phiếu chia đều với tỷ lệ cao.
 3. Giá giảm sâu trong khi kinh doanh khả quan
 4. P/E và P/B dưới ngưỡng trung bình ngành và trung bình thị trường.
 5. Xu hướng ngành có tiềm năng phục hồi
 6. D/P > 12%: Tỷ lệ cổ tức so với giá vốn nắm giữ đạt trên 12%

Cổ phiếu Chờ mua có xác suất chắc chắn mua cao hơn và được phân bổ tỷ lệ vốn cao hơn. Cổ phiếu THEO DÕI được lọc với mục tích hỗ trợ Đào tạo. Nhà đầu tư sau khi học kiến thức trong Học Viện Đầu Tư Chứng Khoán sẽ có thể tìm kiếm các mã cổ phiếu tốt trong mục theo dõi để thực hành với số vốn rất ít để theo dõi tương quan giữa Cơ bản và Kỹ thuật với rủi ro thấp nhất.

Cổ phiếu phòng thủ (Defensive Stock) là cổ phiếu cung cấp cổ tức nhất quán và thu nhập ổn định bất kể trạng thái của thị trường chứng khoán nói chung. Giá của các cổ phiếu phòng thủ có xu hướng ổn định hơn trong các giai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh doanh. Khi thị trường tăng trưởng, giá cổ phiếu phòng thủ tăng chậm hơn và khi thị trường suy thoái, giá của chúng cũng giảm chậm hơn.