VCB

Phân tích giá Cổ phiếu VCB – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HSX) hôm nay. Xu hướng kỹ thuật mã chứng khoán VCB trong ngày.