Thống kê số lượng tài khoản chứng khoán Việt Nam

Thống kê số lượng tài khoản chứng khoán mở mới 2024 và so sánh với Tổng dân số giúp nhà đầu tư có góc nhìn chi tiết về mức độ thay đổi dòng vốn mới tham gia thị trường. Từ đó sẽ đưa ra các kỳ vọng khác nhau cho từng chu kỳ khác nhau của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Số liệu được cập nhật trực tiếp từ các nguồn đáng tin cậy sau:

 • Dữ liệu Dân số Việt Nam từ Ngân hàng thế giới1
 • Dữ liệu GDP, CPI, Lãi suất cho vay, Lãi suất huy động từ Ngân hàng thế giới
 • Dữ liệu dân số Việt Nam năm 2024 từ Tổng cục thống kê Việt Nam2
 • Dữ liệu tài khoản chứng khoán được cập nhật theo thời gian thực từ VSD3

MỨC TĂNG – GIẢM TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

Mức tăng giảm tài khoản chứng khoán được tính dựa trên số liệu công bố từ VSD là tổng của bốn số liệu sau:

Số liệu tính toán

Số liệu mới nhất được công bố tại ngày kết thúc tháng từ VSD. Được thu thập tự động và tính toán tự động.

 • Tài khoản cá nhân trong nước
 • Tài khoản tổ chức trong nước
 • Tài khoản cá nhân nước ngoài
 • Tài khoản tổ chức nước ngoài

Công thức tính:

Tài khoản kỳ này = Tài khoản kỳ trước + Tài khoản mở mới kỳ này – Tài khoản đóng kỳ này

 • Tài khoản kỳ này: Số tài khoản ở thời điểm kết thúc tháng hiện tại
 • Tài khoản kỳ trước: Số tài khoản kết thúc kỳ trước
 • Tài khoản mở mới kỳ này: Số tài khoản mở từ các công ty chứng khoán và kích hoạt thành công
 • Tài khoản đóng kỳ này: Số tài khoản do hệ thống đóng chủ động vì không hoạt động. Hoặc nhà đầu tư yêu cầu huỷ tài khoản chứng khoán.

TÀI KHOẢN CK/TỔNG DÂN SỐ

Dữ liệu so sánh tài khoản chứng khoán và tổng dân số được tính toán dựa trên số liệu dân số được công bố trên Website Tổng cục thống kê qua các thời kỳ và tổng tài khoản chứng khoán tại thời điểm kết thúc chu kỳ.

Dữ liệu dân số mỗi năm khác nhau vì vậy có thể tổng số tài khoản chứng khoán năm sau cao hơn năm trước nhưng tỷ lệ tài khoản/tổng dân số có thể không lớn hơn nếu tốc độ mở mới – đóng tài khoản chứng khoán không theo kịp tốc độ gia tăng dân số.

Dưới đây là biểu đồ tổng dân số Việt Nam từ 1960 tới 2024 và tốc độ tăng trưởng dân số qua từng năm:

GDP – CPI – Lãi suất

Nguồn dữ liệu

 1. Dữ liệu dân số Việt Nam từ 1960 đến hiện tại (2024) ↩︎
 2. Tổng cục thống kê – Dân số Việt Nam 2024 ↩︎
 3. VSD – Tài khoản chứng khoán Việt Nam tháng này ↩︎