Hodlers – Hold Together

Đồng hành cùng Hodlers cùng đầu tư - cùng cắt lỗ - cùng chốt lời
Brokers(required)

Đối với TCBS

Chưa có tài khoản

Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng mở mới tại đây.

Đã có tài khoản

1. Truy cập ứng dụng TCINVEST

2. Vào trang tài khoản -> Chi tiết -> Gửi yêu cầu

3. Nhập vào mã 105C749247

Hỗ trợ

Câu hỏi thường gặp

Thông tin của Tôi có được bảo mật không?

Thông tin của bạn được mã hoá và bảo mật 100%!

Thông tin của Tôi có được chia sẻ với bên thứ ba không?

Không! Chung Tôi giữ bảo mật tuyệt đối các thông tin này.

Tôi sẽ nhận được gì từ chương trình đồng hành!?

1. Các phân tích độc quyền hàng tuần – tháng – quý.
2. Xem chi tiết các chiến lược giao dịch bao gồm bảng phân bổ vốn chi tiết.
3. Được thêm vào nhóm độc quyền trên Discord xem những chiến lược không được công bố.

Tôi còn nhận được gì khác!?

Bạn sẽ nhận được các Email bao gồm bài học và phân tích chiến lược chi tiết!

Tôi có thể xem danh mục đang nắm giữ ở đâu?

Bạn có thể truy cập và xem cập nhật lãi – lỗ của danh mục cơ bản tại đây.

Yêu cầu xoá dữ liệu thế nào?

Chỉ cần bạn huỷ kết nối khỏi các nhóm thành viên, dữ liệu sẽ được tự động xoá 100% và chúng tôi không lưu lại dữ liệu này.