Top 3 cổ phiếu giá trị tháng 07-2024: Cổ tức tiền mặt cao, đặc, thanh khoản tốt, nợ =0

Tiếp tục chuyên mục lựa chọn các Cổ phiếu giá trị có tiềm năng để theo dõi – chờ đợi và giao dịch khi tới thời điểm, tháng 7-2024, Tôi lọc ba cổ phiếu và thực hiện phân tích hướng tới Mục tiêu Đào tạo cơ bản.

Vì vậy, Tôi muốn làm định dạng Video để các bạn có thể xem các quy trình và các bước thực hiện phân tích.

Tiêu chí lọc cổ phiếu

Dưới đây là Mindmaps về một số tiêu chí cơ bản và Quy trình phân tích 5 bước mời bạn tham khảo:

Bốn tiêu chí chọn cổ phiếu hàng tuần
Bốn tiêu chí chọn cổ phiếu hàng tuần

Ba cổ phiếu giá trị tháng 7/2024

Tuần 27/2024, Tôi thực hiện hân tích trên Ba mã cổ phiếu thuộc ngành sản xuất hoặc vận tải phụ trợ. Sản phẩm kinh doanh của các Doanh nghiệp này là dễ hiểu, có thể hình dung ngay được bao gồm:

Các nội dung trong Video phân tích

  • 00:00 Giới thiệu
  • 1:30 Mục tiêu phân tích
  • 7:00 Cổ phiếu #SFI – CTCP Đại lý Vận tải SAFI
  • 17:10 Cổ phiếu #FT1 – CTCP Phụ tùng Máy số 1
  • 24:40 Cổ phiếu #M10 – Tổng Công ty May 10

Chiến lược giao dịch tham khảo cụ thể

Nội dung độc quyền! Đăng ký Premium đọc trọn nội dung giúp HODL có nguồn lực cung cấp bài học, phân tích chất lượng và đồng hành đầu tư cùng bạn. Xem quyền lợi các gói tại trang Subscribe.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

4.7/5 - (3 bình chọn)
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Nội dung phân tích