Kỹ thuật thực chiến

Kết hợp Fibonacci, Hỗ trợ, Kháng cự trong phân tích chứng khoán

This is a preview lesson

Purchase this course, or sign in if you’re already enrolled, to take this lesson.

Kết hợp Fibonacci cùng Hỗ trợ, Kháng cự sẽ giúp tăng xác suất cho cả Fibo và các vùng hỗ trợ – kháng cự. Bản chất của việc kết hợp này là đi tìm các vùng giá hợp nhất với xác suất cao nhất.

Mặc dù Fibonacci ứng dụng hữu ích trong phân tích kỹ thuật chứng khoán nhưng Tôi không khuyên bạn sử dụng duy nhất Fibonacci thoái lui và coi như nó là chén thánh mà không dùng bất kỳ công cụ hỗ trợ nào khác.

Sự kết hợp giữa các phương pháp và công cụ này sẽ giúp bạn giao dịch tự tin hơn, chắc chắn hơn và giảm thiểu được rủi ro trong các kế hoạch giao dịch cụ thể.

1. Bản chất kết hợp Fibonacci – Hỗ trợ, Kháng cự

Fibonacci Retracement (thoái lui) kết hợp hỗ trợ, kháng cự trong xu hướng giảm sẽ là sự bổ trợ đáng kể cho hỗ trợ – kháng cự. Mục đích khi sử dụng kết hợp này là chúng ta tìm vùng đồng nhất quan điểm giữa các hình thức phân tích kỹ thuật.

Chúng ta có rất nhiều trường phái phân tích kỹ thuật như:

  • Hỗ trợ – Kháng cự
  • Fibonacci
  • Sóng Elliott
  • Triple EMA
  • Trendline
  • ….

Vấn đề đầu tiên khi kết hợp Fibonacci với hỗ trợ hoặc kháng cự là:

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tại một số vùng giá các nhà phân tích kỹ thuật có cùng quan điểm BÁN hoặc MUA!?

Vấn đề thứ hai khi giao dịch chứng khoán khi thực hiện các phân tích kỹ thuật toàn cảnh kết hợp Fibonacci với nhiều các công cụ khác để có thể tìm được một xác suất mà bên Bán kết hợp với hành động của bên mua nắm giữ để cho ra một xác suất tăng – giảm tại vùng giá đó.

Tôi đặt hai câu hỏi:

  1. Chuyện gì xảy ra nếu trong xu hướng tăng, bên bán không dám bán tại vùng giá đó, thay đổi quan điểm để ngừng bán sau đó mua vào, ngược lại bên mua sẽ mua vào?
  2. Chuyện gì xảy ra nếu trong xu hướng giảm, bên mua không dám mua tại vùng giá đó mà thay vì tiếp tục nắm giữ lại vác hàng ra bán!?

Những yếu tố này là tiền đề cơ bản đưa tới sự kết hợp bổ trợ cho Fibonacci và Hỗ trợ hoặc Kháng cự… hoặc bất kỳ hình thức phân tích kỹ thuật nào khác…

2. Fibonacci kết hợp Kháng cự trong xu hướng giảm

Nội dung độc quyền! Đăng ký Premium đọc trọn nội dung giúp HODL có nguồn lực cung cấp bài học, phân tích chất lượng và đồng hành đầu tư cùng bạn. Xem quyền lợi các gói tại trang Subscribe.

4. Tổng kết

Fibonacci kết hợp với Hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ bổ sung và tạo bộ lọc đáng kể giúp tìm kiếm các dấu hiệu, các cơ hội hoặc sự cảnh giác cao độ trong giao dịch.

Khi sử dụng Fibonacci để phân tích kỹ thuật một mã cổ phiếu cụ thể, chúng ta nên kết hợp với các kết quả kinh doanh của công ty tại thời điểm hiện tại để hiểu được lý do sâu xa phía sau các biến động giá.

Phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách kết hợp Fibonacci và các đường xu hướng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán thực chiến.

5. Câu hỏi kiểm tra kiến thức

5/5 – (2 bình chọn)
0 trong 18 bài học đã hoàn thành (0%)