Định giá chứng khoán

Cổ tức #2: Cách ĐỌC – HIỂU thông báo chi trả cổ tức

You don’t have access to this lesson

Please purchase this course, or sign in if you’re already enrolled, to access the course content.

Ba loại văn bản được công bố trước khi chia cổ tức và cách đọc hiểu từng loại văn bản để xác định ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức tới cổ đông.