Định giá chứng khoán

Cổ tức #1: Cổ tức là gì? Khi nào công ty chia cổ tức?

You don’t have access to this lesson

Please purchase this course, or sign in if you’re already enrolled, to access the course content.

Khái niệm cổ tức (dividend) khi đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thời điểm nhà đầu tư nhận được cổ tức khi mua và nắm giữ một cổ phiếu được niêm yết trên sàn.